Vi är snart 2,3 miljoner pensionärer.
Vi är en reell kraft och
vi kan avgöra valet!

elderly people outside

FRÅN NAMNINSMLING TILL VALKOMPASS FÖR PENSIONÄRER

Det gäller att göra rätt val. Att rösta på det parti vars lösningar stämmer bäst överens med dina värderingar. Därför är vi stolta och glada att vi kan presentera en valkompass.

I vår valkompass får du tänka själv. Vi presenterar politikernas svar på flera för oss äldre viktiga frågor men det är du som tar ställning.

BAKGRUND

Vi i Pensionärsuppropet skickade i mars ut ett frågebatteri till samtliga riksdagspartier och de fyra partier som fick 20 000 röster eller mer i riksdagsvalet 2018. Frågebatteriet innehöll ett antal frågor inom områden som är viktiga för oss pensionärer; Delaktighet i samhället, Pensioner, Äldreomsorgen och Lika villkor oavsett var man bor. Ambitionen var att i god tid inför valet kunna presentera en allsidig information om hur de politiska partierna ställer sig i viktiga frågor.

För att sätta press på de politiska partierna att svara på våra frågor startade vi denna hemsida och gjorde en namninsamling.

Samtliga riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Piratpartiet har svarat på frågorna. Alternativ för Sverige och Medborgerlig samling har inte skickat in några svar.

All bakgrundsinformation finns tillgänglig här på hemsidan.

POLITIKERNAS SVAR/VALKOMPASS

Svaren presenteras under fliken Politikernas svar. Det går att välja mellan Snabbguiden och De fullständiga svaren. I Snabbguiden får du en kort sammanfattning av varje partis svar under respektive fråga. Varje partis kompletta svar presenteras under respektive fråga i De fullständiga svaren.

Svaren är ibland lite svepande. De politiska partierna redogör inte alltid för hur de ska förverkliga det de lovar och/eller när det ska ske. Vi hoppas att medierna tar vid där och ställer skarpa uppföljande frågor.

Vi vill understryka att frågematerialet skickades ut i mars och att de flesta svaren kom in i månadsskiftet maj-juni. Det betyder att en del riksdagsbeslut inte finns med i materialet. Det gäller t ex de beslut om pensionshöjningar för vissa grupper som togs i slutet av juni.