OM OSS

Jag heter Leif Styfberg och har tillsammans med en grupp vänner kommit fram till att något måste göras för att politikerna ska ta oss äldre på allvar. Vi är trötta på att inte räknas med i samhällsdebatten. Att reduceras till ”våra sköra äldre”. Bara för att man får pension blir man inte en hjälplös stackare. Vi vill kunna leva normalt så länge som möjligt. Vi har därför försökt sammanfatta vad som krävs för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Vi har utgått från våra egna och andra bekantas erfarenheter.

Leif Styfberg

De krav vi ställer har politisk bäring men vi har ingen politisk agenda och representerar olika partier. Det vi vill är att få politikerna att inför valet klart och tydligt tala om hur de ställer sig till de krav vi formulerat. Syftet är att vi ska få ett underlag för hur vi ska rösta i riksdagsvalet 2022. Vi är övertygade om att en kraftfull namninsamling ökar deras motivation att svara på de frågor vi vill ha svar på. Därför hoppas vi att du som läser detta ska skriva under namninsamlingen.

- Leif Styfberg, Pensionär